Saturday, February 27, 2016

27.02.13

"cái sự im lặng khi không biết nói gì đúng là kì quặc. ta biết là có thể tiến tới một mức xa hơn, nhưng không biết bắt đầu thế nào. và ta ngại. thế nên những thứ tình cảm không phải tình cờ, mình là người không có khả năng sắp đặt."