Monday, May 15, 2017

mệt

mình sẽ gọi đây là một bước khó khăn của mối quan hệ

sẽ là nói dối nếu mình bảo mình không mệt, mình mệt, cả về thể lực lẫn tinh thần

một bên là căng não 8 tiếng đi làm

một bên là căng não làm sao để không phát điên phát lo phát sợ lên vì mẹ nó chứ, sắp đến hạn nộp học bổng rồi và đầu mình không thể đào ra chỉ một chữ

mình không muốn có thêm một chút một ít bực dọc mệt mỏi nào nữa, nhưng mình không thể bỏ cuộc được

bọn mình đừng cãi nhau và đừng làm tổn thương nhau nữa được không

Thursday, May 04, 2017

fourth time in Seoul

this time, Seoul feels more like real life

by real life I meant staying home, drinking tea, cooking lunch/dinner, and generally just being a homebody in another land

well I guess it's pretty accurate if I ever go anywhere to study/work and live somewhere else for a while

all the fun will end soon and real life hits you like a wrecking ball

but, so far, I enjoy it, weirdly