Friday, April 10, 2015

Viết từ một khi nào đó.

"mình thường hình dung ra sự thay đổi chóng mặt của một con người, như là một cơn gió hoặc một dòng nước cuốn họ đi và mình đứng nhìn theo. mình cười khá nhiều. mình cũng buồn khá nhiều. nhưng rồi họ sẽ đi đâu đó thật xa, mãi mãi và thành một người "xa lạ đến mức chân thực".
tuyệt vời nhất vẫn là những người cũng bị gió và nước cuốn đi, song họ vẫn quay lại. và khi họ quay lại, không có gió, không có nước, họ vẫn là họ như mình từng biết. chúng mình ngồi với nhau, nhìn những người khác bị cuốn đi, rồi chúng mình cũng bị cuốn đi, nhưng dù đi đến đâu chúng mình vẫn có thể gặp lại nhau. và chẳng có quá nhiều thay đổi khiến mình phải ngỡ ngàng."

No comments:

Post a Comment