Monday, August 31, 2015

"người lạ"

tới một ngày nào đó,
sẽ bất ngờ vì chẳng còn nghĩ đến,
sẽ chỉ còn chút gợn lòng khi vô tình nghe thấy một bài hát hay đọc được một lá thư.

chẳng có gì là mãi mãi cả, và người ta cứ xa lạ dần vì thế, vừa xa và vừa lạ.

nếu mai này có gặp lại,
có lẽ sẽ chỉ cười rồi bước đi.

cười vì nhìn thấy một người lạ với khuôn mặt thân quen,
cười khi nghĩ ngày trước
mình sống chết chỉ muốn nhìn thấy gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó.

có lẽ vậy lại tốt.

No comments:

Post a Comment