Tuesday, May 10, 2016

an old writing yet still rings true to this point

"mình ghét chia tay vì mình rất kém. mình có cảm giác khi mình có tình cảm với một ai đó, mình sẽ rất đau khổ nếu nó rạn nứt dần theo thời gian. và thực sự, với những con người này, mình không biết mình sẽ phải làm thế nào nữa. mình nói thật đấy.

thời gian là một thứ tồi tệ. nhưng mình phải đối mặt với nó. dù chỉ gặp mỗi một lần này trong đời, hay thêm thật nhiều nhiều lần nữa, mình vẫn đã có những ngày thật đáng nhớ.

cảm ơn và hi vọng trái đất nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại. đừng quên nhau nhé."

No comments:

Post a Comment