Monday, May 15, 2017

mệt

mình sẽ gọi đây là một bước khó khăn của mối quan hệ

sẽ là nói dối nếu mình bảo mình không mệt, mình mệt, cả về thể lực lẫn tinh thần

một bên là căng não 8 tiếng đi làm

một bên là căng não làm sao để không phát điên phát lo phát sợ lên vì mẹ nó chứ, sắp đến hạn nộp học bổng rồi và đầu mình không thể đào ra chỉ một chữ

mình không muốn có thêm một chút một ít bực dọc mệt mỏi nào nữa, nhưng mình không thể bỏ cuộc được

bọn mình đừng cãi nhau và đừng làm tổn thương nhau nữa được không

No comments:

Post a Comment