Wednesday, July 12, 2017

xin chào, đã lâu rồi nhỉ

mình chỉ định nói là mình đã nghỉ lớp tiếng Hàn, và đang nung nấu một vài ý định khác

thực sự là mình đang có khoảng thời gian mà tâm trạng không mấy ổn định, dễ nổi nóng, dễ lo lắng, dễ buồn phiền

nhưng không sao đâu

mình vẫn đang tạm ổn

chỉ là tạm ổn thôi, nhưng cũng hơn là bất ổn


No comments:

Post a Comment